ZOHAR מיתוג ועיצוב תוויות למוצרים

מיתוג למוצרים שך זוהר המבוססים שמנים ומיועדים לנשים בשלבי החיים השונים עם דגש על פוריות האישה. טלי עמר יוצרת המוצרים, אחות מוסמכת בתחום ה- IVF פתחה פורמולות ייחודיות לטיפול בדגש על הורמונים נשיים.