Natural Beauty - עיצוב סדרת מוצרי קוסמטיקה

עיצוב לוגו והדפסה על גבי מוצרי קוסמטיקה טבעיצ

Natural Beauty עיצוב ברוח הטבע

מיתוג מוצר קוסמטי