מיתוג סדרת תוספי תזונה

מיתוג ןיצירת קונספט גרפי לתוספי תזונה בטכנולוגיה ליפזומלית
עיצוב תוויות ואריזות למותג