עיצוב והקמת אתר לעמותת חברים בטבע

עיצוב לוגו ומיתוג לאתר עבור עמותת חברים בטבע שהינה עמותה  הפועלת במטרות עיקריות להגעה למיצוי הפוטנציאל האישי של בני הנוער, בדרך של שיפור הזהות העצמית; חיזוק התא המשפחתי; קירוב בין מגזרי אוכלוסייה שונים ויצירת אווירת סובלנות; הפניית בני נוער במצבי סיכון למסגרת אטרקטיבית, לשם מניעת ונדליזם, שוטטות וכד’; הגדלת שיעור המתנדבים )כגון המתגייסים לצה”ל והמצטרפים לשירות לאומי(; חיזוק
הקשר אל הארץ; ומתן מלגות לסטודנטים שיפעלו למען מטרות העמותה.

דף הבית

 

עיצוב לוגו לעמותת חברים בטבע
עיצוב והקמת אתר לעמותת חברים בטבע

יצרית סדרת אייקונים מעוצבים לאתר

מרכז הכשרות

מתגלה

בית אמבוסה

גינה חקלאית קהילתית

שעורי בית בבית