ZOHAR עיצוב והקמת אתר חנות

מיתוג הכולל עיצוב מוצרים והקמת אתר חנות דיגיטלית למוצרים הטיפוליים של טלי עמר, מיילדת, אחות שיצרה מגוון מוצרים לטיפול הורמונאלי בנשים.

בית