עיצוב חוברת הקשר להצלחה

הקשר בין מאמן למתאמנת אולימפית. עיצוב חוברת לאתנה