עיצוב חוברת סיכום שנה לרשות התעופה האזרחית

חוברת שנתית הכוללת סיכומים, גרפים ומידע לרת”א