עיצוב משחק "המסע לארץ הקודש"

משחק תורני שמטרתו ליהנות! לעבור עם בני ישראל במדבר. להחכים (וגם לנצח).

העיצוב כלל יצירת קונספט גרפי, עיצוב לוח המשחק הכולל את מסלול הליכת בני ישראל במדבר, תוך כדי משימות אשר מלמדות על המסע.

העיצוב כלל מארז, קלפים, מטבעות משחק ועוד.

עיצוב חוברת הוראות משחק