עיצוב משחק קלפים לפיתוח חשיבה יצירתיתי בארגון

“לעוף על הרעיון” עוצב במטרה לשמש כמשחק לארגונים, לשינוי ופיתוח חשיבה יצירתית של העובדים וצוותי עובדים.

העיצוב כלל עיצוב לוגו המשחק, עיצוב מארז המשחק ועיצוב קלפי המשחק.