עיצוב תוכנית בריאות לעובדי קופת חולים מאוחדת

העיצוב כלל יצירת שפה גרפית ועיצוב חומרי שיווק לתוכנית