עיצוב מוצר קוסמטי

B2 - עיצוב נטצר לטיפול אורגני

עיצוב לוגו למוצר ועיצוב להדפסה על הבקבוק