עיצוב חוברת לרשות התעופה האזרחית

עיצוב חוברת מידע משולבת תמונות, גרפים ומידע.